Aktualizacja: 11 lipca 2018 r.

Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy ogłasza nabór (na zasadach przeniesienia służbowego) do pełnienia służby w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy w Wydziale Kwatermistrzowskim na stanowiska

1. ELEKTRYK

2. SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 


 

Aktualizacja: 21 marca 2018 r.

Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko konserwatora w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy w Wydziale Kwatermistrzowskim

1. KONSERWATOR

 


 

Aktualizacja: 26 lutego 2018 r.

Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy ogłasza nabór (na zasadach przeniesienia służbowego) do pełnienia służby w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy w Wydziale Kwatermistrzowskim na stanowiska

1. ELEKTRYK

2. SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 


 

Aktualizacja: 14 listopada 2017 r.

1. Ogłoszenie - Informuję, iż nabór na stanowisko technik w Dziale Finansowym został zakończony. W wyniku naboru przyjęto 1 osobę na ww. stanowisko pracy.

2. Ogłoszenie - Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy informuje o możliwości odbycia stażu w Dziale Organizacyjno-Kadrowym przez osobę bezrobotną, zarejestrowaną w bydgoskim Urzędzie Pracy. Staż umożliwi nabycie umiejętności praktycznych na stanowisku technika w Dziale Organizacyjno-Kadrowym. Szczegóły oferty na stronie Powiatowego Urzędu Pracy (oferta Nr StPr/17/8105). (ogłoszenie *.pdf)


 

Aktualizacja: 09 października 2017 r.

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy informuje, iż z dniem 09 października 2017 r. ogłasza nabór do pracy na stanowisko technika w Dziale Finansowym. (ogłoszenie *.pdf)

 


 

Aktualizacja: 27 lipca 2017 r.

Lista osób zakwalifikowanych do V etapu (*.pdf): stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.

Lista osób zakwalifikowanych do V etapu (*.pdf): stażysta w Wydziale Kwatermistrzowskim.

 


 

Aktualizacja: 25 lipca 2017 r.

Lista osób zakwalifikowanych do IV etapu (*.pdf): stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.

Lista osób zakwalifikowanych do IV etapu (*.pdf): stażysta w Wydziale Kwatermistrzowskim.

 


 

Aktualizacja: 24 lipca 2017 r.

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu (*.pdf): stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu (*.pdf): stażysta w Wydziale Kwatermistrzowskim.

 


 

Aktualizacja: 21 lipca 2017 r.

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu (*.pdf): stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu (*.pdf): stażysta w Wydziale Kwatermistrzowskim.

 


 

Aktualizacja: 05 lipca 2017 r.

Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy z dniem 05  lipca 2017 r. ogłasza nabór do służby przygotowawczej na stanowisko: stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.

Załącznik Nr 1  - Pełna treść ogłoszenia o naborze do służby

Załącznik Nr 1a - Wzór oświadczenia łącznego o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o niekaralności

Załącznik Nr 1b - Wzór oświadczenia o nie wnoszeniu roszczeń

Załącznik Nr 1c -  Wzór zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych

Załącznik Nr 1d - System punktowy stosowany do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do służby w państwowej straży pożarnej wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności

Załącznik Nr 1e - Opis testu sprawności

 


 

 

Aktualizacja: 05 lipca 2017 r.

Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy z dniem 05  lipca 2017 r. ogłasza nabór do służby przygotowawczej na stanowisko: stażysta w Wydziale Kwatermistrzowskim.

Załącznik Nr 1  - Pełna treść ogłoszenia o naborze do służby

Załącznik Nr 1a - Wzór oświadczenia łącznego o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o niekaralności

Załącznik Nr 1b - Wzór oświadczenia o nie wnoszeniu roszczeń

Załącznik Nr 1c -  Wzór zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych

Załącznik Nr 1d - System punktowy stosowany do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do służby w państwowej straży pożarnej wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności

Załącznik Nr 1e - Opis testu sprawności

 


 

 

Aktualizacja: 30 czerwca 2017 r.

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy informuje, iż z dniem 30 czerwca 2017 r. postępowanie na stanowisko konserwatora w Wydziale Kwatermistrzowskim zostało zakończone.

 

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu (*.pdf)