Aktualności

Życzenia świąteczno-noworoczne Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Czytaj więcej...

   

Życzenia świąteczno-noworoczne Komendanta Głównego PSP

Czytaj więcej...

   

Nagrody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski przyznał  nagrodę pieniężną funkcjonariuszom Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy wykonujący zadania na stanowisku:

1. Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,

2. Naczelnik Wydziału ds. Kwatermistrzowskich (logistyki),

3. Głównej Księgowej.

 

Wręczenia nagrody dokonał p.o. Komendant Szkoły Podoficerskiej  PSP w Bydgoszczy st. bryg. Jacek Antos.

   

Warsztaty szkoleniowo – planistyczne dla kadry nurków instruktorów Państwowej Straży Pożarnej.

W dniach 19-20 grudnia 2017r. w Ośrodku Szkoleniowym w Tylnej Górze,  Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy odbyły się „Warsztaty szkoleniowo – planistyczne dla kadry nurków instruktorów Państwowej Straży Pożarnej.”

Organizatorami przedsięwzięcia było Biuro Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Uczestnikami warsztatów byli: przedstawiciele KG PSP w Warszawie, SP PSP w Bydgoszczy, KW w Szczecinie, Ośrodka Szkolenia w Bornym Sulinowie oraz nurkowie instruktorzy MSWiA.

W trakcie spotkania przedstawiono następujące zagadnienia:

 

1. Omówiono problematykę organizacji i realizacji centralnych szkoleń nurkowych.
2. Przydział nurków instruktorów do realizacji centralnych szkoleń nurkowych w 2018r.
3. Ustalenie zasad organizacyjnych centralnych szkoleń nurkowych na rok 2018 z określeniem modelu ich realizacji.
4. Przeprowadzono dyskusję nad doskonaleniem zawodowym kadry instruktorskiej oraz przygotowaniem kolejnych kandydatów na nurków instruktorów.
5. Omówiono zasady opracowania skryptów do szkoleń nurkowych.
6. Przedstawiono wytyczne do prawidłowego sporządzania konspektów do zajęć teoretycznych i praktycznych na podstawie dokumentów wytwarzanych w SP PSP.
7. Przeprowadzono szkolenie metodyczne z zakresu właściwego prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach nurkowych.
8. Wypracowano wnioski w zakresie omawianej problematyki.

 

   

Słuchacze Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy z wizytą w Bydgoskiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej

Dnia 13 grudnia 2017 r. słuchacze Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy wraz  z asp. Pawłem Krysztoforskim z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia odwiedzili podopiecznych Bydgoskiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej znajdującej się przy ulicy Traugutta 5 w Bydgoszczy. Słuchacze oprócz przekazania świątecznych paczek ze słodyczami i sprzętem sportowym zaprezentowali także sprzęt ratowniczo-gaśniczy. W trakcie wizyty można było przymierzyć hełm strażacki, założyć pas z toporkiem i usiąść za kierownicą samochodu strażackiego. Spotkanie było także okazją do rozmowy na temat pracy strażaka i zasad zachowania się w trakcie pożaru.

 

   

Strona 13 z 28