Aktualności

Stargard – potrzebna pomoc dla strażaka KP PSP

 

 

Zostań dawcą komórek macierzystych: https://www.dkms.pl/pl/zostan-dawca

Obejrzyj też film „Pomoc dla Strażaka Sławka z JRG STARGARD”: https://www.youtube.com/watch?v=inWgwTHpJTU&feature=youtu.be

   

III Ogólnopolskie Warsztaty POLON CBRNE

W dniach 26 i 27 czerwca br., na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy oraz Ośrodku Szkoleniowym w Tylnej Górze odbyły się III Ogólnopolskie Warsztaty POLON CBRNE. Zarówno część teoretyczna jak i praktyczna warsztatów dotyczyła wystąpienia zdarzeń o charakterze zagrożenia chemicznego, biologicznego, radiologicznego, nuklearnego i wybuchowego. Inicjatorem i organizatorem przedsięwzięcia była Placówka Straży Granicznej w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...

   

Ćwiczenia taktyczno-bojowe LAS 2018

W dniu 13 czerwca 2018 roku  na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski  zorganizowano ćwiczenia taktyczno-bojowe zasobów ratowniczych z terenu powiatu bydgoskiego, a w szczególności z rejonu chronionego  Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar składowiska drewna zebranego po przejściu nawałnicy  w oddziale leśnym nr  140. Zadaniem strażaków było dotarcie do wskazanego  miejsca, zbudowania skutecznego zaopatrzenia wodnego, dostarczania wody na duże odległości z wykorzystaniem różnych technik.

W ćwiczeniach udział brali funkcjonariusze SJRG, przedstawiciele  KM PSP w Bydgoszczy,  druhowie OSP Solec Kujawski, OSP Nowa Wieś Wielka ,OSP Brzoza i pracownicy Nadleśnictwa Solec Kujawski.

 

   

Zakończenie kursu KS 13/2017

W dniu 25 maja 2018 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 13/2017. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 43 słuchaczy.

W uroczystości udział wzięli: st. bryg. Jacek Antos Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP, bryg. Robert Sawosz Z-ca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP oraz mł. bryg. Marcin Mazurkiewicz - Kierownik Kursu KS 13/2017. Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionego słuchaczy.

1. Za bardzo dobre wyniki w nauce

-  Artur Krasnopolski, Sandra Baniak.

2. Za pracę na rzecz szkoły

- Kalinowski Maciej, Krasnopolski Artur, Kiełbasa Dominik, Maciejuk Karol, Szymczak Paweł, Pasterczak Michał, Trojanowski Rafał, Waigner Piotr, Wojczieszyński Konrad, Zając Dorian.

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie zawodowej w Państwowej Straży Pożarnej oraz w Jednostkach Ochrony Przeciwpożarowej, dodatkowo za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce wszyscy słuchacze KS 13/2017 zostali nagrodzeni jednym dniem urlopu nagrodowego.

   

Szkolenie z BSP

W dniach 04-09.06.2018 r. na terenie poligonu Szkoły w Tylnej Górze, odbyło się szkolenie uprawniającego do wykonywania lotów bezzałogowym statkiem powietrznym z modułem termowizyjnym o masie całkowitej do 25 kg. W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze ze Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu oraz Placówki Straży Granicznej we Włodawie.

Szkolenie zostało zakończone egzaminem państwowym uprawniającym do lotów w zasiągu wzroku (VLOS).

   

Strona 11 z 31