Aktualności

Ćwiczenia taktyczno-bojowe LAS 2018

W dniu 13 czerwca 2018 roku  na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski  zorganizowano ćwiczenia taktyczno-bojowe zasobów ratowniczych z terenu powiatu bydgoskiego, a w szczególności z rejonu chronionego  Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar składowiska drewna zebranego po przejściu nawałnicy  w oddziale leśnym nr  140. Zadaniem strażaków było dotarcie do wskazanego  miejsca, zbudowania skutecznego zaopatrzenia wodnego, dostarczania wody na duże odległości z wykorzystaniem różnych technik.

W ćwiczeniach udział brali funkcjonariusze SJRG, przedstawiciele  KM PSP w Bydgoszczy,  druhowie OSP Solec Kujawski, OSP Nowa Wieś Wielka ,OSP Brzoza i pracownicy Nadleśnictwa Solec Kujawski.

 

   

Zakończenie kursu KS 13/2017

W dniu 25 maja 2018 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 13/2017. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 43 słuchaczy.

W uroczystości udział wzięli: st. bryg. Jacek Antos Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP, bryg. Robert Sawosz Z-ca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP oraz mł. bryg. Marcin Mazurkiewicz - Kierownik Kursu KS 13/2017. Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionego słuchaczy.

1. Za bardzo dobre wyniki w nauce

-  Artur Krasnopolski, Sandra Baniak.

2. Za pracę na rzecz szkoły

- Kalinowski Maciej, Krasnopolski Artur, Kiełbasa Dominik, Maciejuk Karol, Szymczak Paweł, Pasterczak Michał, Trojanowski Rafał, Waigner Piotr, Wojczieszyński Konrad, Zając Dorian.

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie zawodowej w Państwowej Straży Pożarnej oraz w Jednostkach Ochrony Przeciwpożarowej, dodatkowo za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce wszyscy słuchacze KS 13/2017 zostali nagrodzeni jednym dniem urlopu nagrodowego.

   

Szkolenie z BSP

W dniach 04-09.06.2018 r. na terenie poligonu Szkoły w Tylnej Górze, odbyło się szkolenie uprawniającego do wykonywania lotów bezzałogowym statkiem powietrznym z modułem termowizyjnym o masie całkowitej do 25 kg. W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze ze Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu oraz Placówki Straży Granicznej we Włodawie.

Szkolenie zostało zakończone egzaminem państwowym uprawniającym do lotów w zasiągu wzroku (VLOS).

   

Ćwiczenia kompanii szkolnej BYDGOSZCZ COO 2018

Realizując plan roczny ćwiczeń Kompanii Szkolnej wchodzącej w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego w dniu 28-29 maja w Ośrodku Szkoleniowym w Tylnej Górze odbyły się  ćwiczenia osób funkcyjnych wchodzących w skład Kompanii Szkolnej w zakresie obsługi piaskarki, pompy wysokiej wydajności, oraz obsługi GPS-u i jazdy quadem.

 

   

DZIEŃ STRAŻAKA 2018

W dniu 16 maja 2018 r. na terenie  Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, odbyły się Szkolne oraz Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście z całego Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz kadra Szkoły Podoficerskiej. Obchody Dnia Strażaka swoją obecnością zaszczycili m.in.:  Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak, oraz przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych, oświaty, duchowieństwa jak i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Kujaw i Pomorza.

Podczas Apelu wyróżniającym się strażakom i pracownikom cywilnym Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej wręczone zostały odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe, jak również dyplomy Komendanta Głównego PSP.

Srebrną  odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” otrzymali: mł. bryg. Dariusz Sroka, st. kpt Radosław Trojanowski i asp. sztab. Paweł Mohr. Brązową  odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” wyróżniono: kpt. Waldemara Plaka, mł. kpt. Krzysztofa Bartoszaka.

Za zasługi dla pożarnictwa” srebrnym medalem zostali wyróżnieni : mł. bryg. Piotr Bryzek, asp. Sebastian Pobłocki, brązowym medalem zostali wyróżnieni: mł. ogn. Mateusz Górka, Małgorzata Bolińska i Agnieszka Pawłowska.

 

Awansowani na wyższe stopnie:

do stopnia mł. bryg. -  st. kpt. Piotr Bryzek,

do stopnia st. kpt. - kpt. Marcin Kowalski,

do stopnia kpt. - mł. kpt. Magdalena Jaźwińska,

do stopnia st. asp. – asp. Piotr Frischke,

do stopnia asp. - mł. asp. Łukasz Briegmann,

do stopnia asp. - mł. asp. Sebastian Gawron,

do stopnia asp. – mł. asp. Paweł Krysztoforski,

do stopnia mł. ogn. -  st. sekc. Mateusz Górka,

do stopnia st. sekc. - sekc. Tomasz Lewandowski,

do stopnia st. str. - str. Krzysztof Erdmańczyk,

do stopnia st. str. -  str. Paweł Sobiechowski,

do stopnia st. str. -  str. Adrian Wróbel.

Dyplomem Komendanta Głównego PSP za „Za zaangażowanie i wkład pracy kształcenia podczas wieloletniej służby” zostali  wyróżnił: bryg. Marek Kamiński i mł. bryg. Dariusz Sroka.

 

W dniu 11 maja 2018 r. w Rypinie podczas  powiatowych obchodów Dnia Strażaka Pan Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył nw. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych  Szkoły Podoficerskiej:

Medalem złotym za długoletnia służbę”  Ryszarda Kuczawskiego.

Medalem srebrnym za długoletnia służbę”: st. asp. Krzysztofa Grzywacza, st. ogn. Ireneusza Walczaka oraz Damiana Skibińskiego.

Wszystkim odznaczonym oraz awansowanym, Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy oraz koleżanki i koledzy składają serdeczne gratulacje.

   

Strona 2 z 22