Aktualności

Zakończenie kursu KS 6/2017

W dniu 29 grudnia 2017 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 6/2017. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 42 słuchaczy.

W uroczystości udział wzięli: bryg. Robert Sawosz – Z-ca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP, st. kpt. Piotr Bryzek Naczelnik Wydziału Nauczania oraz mł. kpt. Jadwiga Andrzejewska - Kierownik Kursu KS 6/2017. Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionych słuchaczy:

1. Za wzorowe pełnienie obowiązków szefa kursu

-  słuchacz Patryk Leszczyński

 

2. Za bardzo dobre wyniki w nauce:

-  słuchacz Hubert Maksymiuk

-  słuchacz Dawid Gajda

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie zawodowej w Państwowej Straży Pożarnej oraz w Jednostkach Ochrony Przeciwpożarowej.

 

   

Nagrody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski przyznał nagrody pieniężne funkcjonariuszom Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy wykonującym zadania na stanowiskach dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, naczelnika wydziału ds. kwatermistrzowskich (logistyki), głównej księgowej. Przekazał także listy gratulacyjne dla 15 pracowników cywilnych z podziękowaniami za wzorową postawę w wykonywaniu codziennych zadań, zwiększając jednocześnie budżet Szkoły o środki na nagrody dla wyróżnionych pracowników.

Wręczenia nagród i wyróżnień dokonał p.o. Komendant Szkoły Podoficerskiej  PSP w Bydgoszczy st. bryg. Jacek Antos.

   

Życzenia świąteczno-noworoczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Czytaj więcej...

   

Życzenia świąteczno-noworoczne Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Czytaj więcej...

   

Życzenia świąteczno-noworoczne Komendanta Głównego PSP

Czytaj więcej...

   

Strona 10 z 25

Dane kontaktowe:

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

ul. Glinki 86 tel. 85-861 Bydgoszcz
centrala: 52 349-84-00
fax: 52 375-30-77

mail: sppspbydgoszcz@straz.gov.pl

Znajdź nas również na:

FacebookGoogleTwitterYoutube