Aktualności

„Ku pamięci”

W wieloletniej historii naszego kraju, lasy niejednokrotnie były niemymi świadkami zdarzeń podniosłych, niecodziennych i tragicznych.  O jednych wiemy już wiele, o kolejnych dowiadujemy się dopiero teraz. Inne owiane są ciągle tajemnicą, lub wyjaśnione w niewielkim stopniu. Miejsca tych zdarzeń często upamiętniane są pomnikami, czy tablicami na kamieniach.

Takim miejscem jest fragment lasu w oddziale 37 leśnictwa Bielice. Od kilkudziesięciu lat stoi tam pomnik upamiętniający 51 bydgoszczan zamordowanych przez hitlerowców na początku okupacji. Niestety na pomniku widać już było upływ czasu. Dlatego Nadleśnictwo Bydgoszcz postanowiło go odnowić.
Z pomocą przyszła Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza ze Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, która oczyściła pomnik z wieloletnich naleciałości, a współpracujący z nadleśnictwem Zakład Usług Leśnych pomalował pomnik i otaczający go płotek.

Na zdjęciu stoją od lewej:

- Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP bryg. Robert Sawosz,

- Nadleśniczy Nadleśnictwa Bydgoszcz Pan Jacek Krzyżanowski,

- Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP st. bryg. Jacek Antos,

- Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Bydgoszcz Pan Andrzej Białkowski,

- Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Podoficerskiej PSP mł. bryg. Piotr Napiontek,

- Leśniczy leśnictwa Bielice Pan Marek Zmitrowicz.

 

   

Zakończenie kursu KS 1/2018

W dniu 06 sierpnia 2018 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 1/2018. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 44 słuchaczy.

W uroczystości udział wzięli: st. bryg. Jacek Antos Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP, mł. bryg. Piotr Bryzek Naczelnik Wydziału Nauczania oraz mł. asp. Łukasz Chodera– Kierownik Kursu KS 1/2018.

Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionych słuchaczy.

1. Za wzorowe pełnienie obowiązków szefa kursu:

-  słuchacz Wojciech Szawkało.

2. Za bardzo dobre wyniki w nauce:

- słuchacz Paweł Weisbrot

3. Za wkład pracy na rzecz szkoły

- słuchacz Piotr Kapusta

- słuchacz Sebastian Woźniak

- słuchacz Marek Cichowicz

- słuchacz Arkadiusz Bieniewicz

- słuchacz Piotr Szczodrowski

- słuchacz Wojciech Szawkało

- słuchacz Tomasz Walkiewicz

- słuchacz Jacek Grzegorczyk

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie w Państwowej Straży Pożarnej.

   

Wręczenie nagród Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

W dniach  25-26-27 września br., podczas zbiórki nastąpiło wręczenie nagród Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla wyróżniających się funkcjonariuszy ze szkolnej jednostki ratowniczo-gaśniczych Szkoły Podoficerskiej w Bydgoszczy.

 


Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych  Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacek Antos w obecności zastępcy  Komendanta Szkoły Podoficerskiej  Państwowej Straży Pożarnej  bryg. Roberta Sawosza i bryg. Sławomira Dylewskiego w imieniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wręczył trzynaście  nagród i pogratulował postawy wyróżniającym się funkcjonariuszom.

 

   

Zakończenie kursu KS 2/2018

W dniu 05 września 2018 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 2/2018. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 40 słuchaczy.

W uroczystości udział wzięli: bryg. Sławomir Dylewski Zastępca Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP, mł. bryg. Piotr Bryzek Naczelnik Wydziału Nauczania oraz st. sekc. Tomasz Lewandowski – Kierownika Kursu KS 2/2018.

Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionych słuchaczy.

1. Za wzorowe pełnienie obowiązków szefa kursu:

-  słuchacz Pykacz Maciej.

2. Za wkład pracy na rzecz szkoły:

- słuchacz Czapnik Michał

- słuchacz Bogacz Konrad

- słuchacz Grela Kamil.

Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie w Państwowej Straży Pożarnej.

   

List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego do funkcjonariuszek i funkcjonariuszy

   

Strona 10 z 32