Aktualności

Życzenia świąteczno-noworoczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego

 

 

 

 

   

Życzenia świąteczno-noworoczne Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego

 

 

 

 

 

 

   

Nagrody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla pracowników cywilnych i funkcjonariuszy Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy

 

Czytaj więcej...

   

Nagrody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski przyznał nagrody pieniężne 71 funkcjonariuszom Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. Przekazał także listy gratulacyjne dla 18 pracowników cywilnych, z podziękowaniami za wzorową postawę w wykonywaniu codziennych zadań, zwiększając jednocześnie budżet Szkoły o środki pieniężne na nagrody dla wyróżnionych pracowników.

Wręczenia nagród i wyróżnień dokonał Komendant Szkoły Podoficerskiej  PSP w Bydgoszczy st. bryg. Jacek Antos.

 

   

Zakończenie kursu KS 5 i KS 6/2018

W dniu 6 grudnia 2018 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 5/2018 i KS 6/2018. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 59 słuchaczy. W uroczystości udział wzięli: st. bryg. Jacek Antos Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP, mł. bryg. Piotr Bryzek Naczelnik Wydziału Nauczania, 
kpt. Magdalena Jaźwińska–Kierownik Kursu KS 5/2018 oraz kpt. Bartłomiej Karłowski - Kierownik Kursu KS 6/2018. Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionych słuchaczy.

Za wzorowe pełnienie obowiązków szefa kursu:

-  słuchacz Patryk Perlejewski – szef kursu KS 5/2018

- słuchacz Adrian Węgrzyński – szef kursu KS 6/2018.

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie w Państwowej Straży Pożarnej.

 

   

Strona 9 z 34