Aktualności

Zakończenie kursu SIOPA 4/2019.

W dniach 30.09. – 02.10.2019. w Szkole Podoficerskiej w Bydgoszczy zrealizowano „Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej – aktualizacja”. Przedmiotowe szkolenie ukończyły 34 osoby.

   

Nasi na manewrach.

W dniach 25-26 września 2019r. KW PSP w Olsztynie zorganizowała w okolicach Braniewa manewry „Zalew 2019”, w których wzięły udział Kompanie Odwodowe z województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, a także 55 osób ze Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. Nasi słuchacze brali bezpośredni udział w dwóch epizodach: jako pozoranci podczas ewakuacji łodziami, a następnie uczestniczyli w poszukiwaniu zaginionych wędkarzy. Poza tym zajmowali się budowaniem obozowiska dla kompanii biorących udział w ćwiczeniach.

   

Dzieci ze Szczecinka z wizytą u nas.

W dniach 23 – 25 września gościliśmy wycieczkę uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczecinku. Przyjazd dzieci do naszej szkoły był dla nich nagrodą za zajęcie II miejsca w konkursie na spot filmowy „Pożar w szkole – znam zasady bezpiecznej ewakuacji”.

W pierwszym dniu wizyty, która zaczęła się od spotkania z Komendantem SP PSP, nasi goście mieli okazję obserwować na poligonie szkolnym m.in. pokaz gaszenia pożaru samochodu, Bleve, praktycznego zastosowania ubrań żaroodpornych. Po tych atrakcjach, wszyscy pojechali do Ośrodka Szkoleniowego w Tylnej Górze, by zakończyć dzień przy ognisku.

W drugim dniu zorganizowaliśmy wyjazd do Centrum Ochrony Przeciwpożarowej dla Dzieci i Młodzieży w Grudziądzu, gdzie podczas zwiedzania można było zobaczyć i dowiedzieć się o wielu ciekawych rzeczach. Z Grudziądza, wycieczka udała się do Ośrodka Szkolenia KW PSP w Toruniu w Łubiance. O godzinie 14.00. dzieci spotkały się z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu, st. bryg. S. Herbowskim, po czym udały się do Żywego Muzeum Piernika w Toruniu.

Trzeci dzień pobytu wycieczki rozpoczął się od wizyty w JRG 1 w Bydgoszczy, następnie miało miejsce zwiedzanie miasta, wyjazd do Eksplozeum DAG Bydgoszcz i około godziny 17.00. nastąpiło pożegnanie.

   

Warsztaty metodyczno – tematyczne.

W dniach 23-25 września odbyły się warsztaty metodyczno-tematyczne „Doskonalenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych”. Organizatorem warsztatów była Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy, a prowadzącymi zajęcia – funkcjonariusze pełniący w niej służbę. W warsztatach doskonalących wzięli udział strażacy z KW PSP w Białymstoku, KW PSP w Olsztynie, KW PSP w Toruniu, Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu oraz SP PSP w Bydgoszczy.

Warsztaty pozwoliły na pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych, szczególnie w zakresie przeszukiwania pomieszczeń i ewakuacji z wykorzystaniem drabin przystawnych, co w przyszłości zaowocuje skuteczniejszym prowadzeniem działań ratowniczo – gaśniczych.

   

Zakończenie kursu KS 5/2019.

W dniu 26 września 2019r. w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy miało miejsce uroczyste zakończenie „Szkolenia podstawowego w zawodzie strażak” KS 5/2019. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 41 słuchaczy. Uroczystości przewodniczył bryg. Sławomir Dylewski  –  Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, obecny był również mł bryg. Piotr Bryzek – Naczelnik Wydziału Nauczania w SP PSP oraz st. kpt Izabela Błasiak – Kierownik Kursu KS 5/2019. Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy na wniosek Rady Pedagogicznej udzielił pochwałę:

 

Za wzorowe pełnienie funkcji szefa kursu:

- słuchacz Sylwester Kukiełka

Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce

- słuchacz Kamila Kozłowska

 

 

Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy złożył słuchaczom szkolenia KS 5/2019 gratulacje, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

   

Strona 6 z 41