Aktualności

Ogłoszenie

W dniu 9 maja 2014 r. o godz. 12:00 w siedzibie Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy odbędą się obchody Dnia Strażaka. Komendant Szkoły- st. bryg. Marek Miś serdecznie zaprasza na uroczystość wszystkich pracowników oraz emerytów Szkoły.

   

Warsztaty Tematyczne TYLNA GÓRA 2013

"Bezpieczeństwo prowadzenia działań ratowniczych i humanitarnych na obszarach wodnych"

 

W dniach 29.07. - 01.08.2013 r. na terenie Ośrodka szkoleniowego w Tylnej Górze odbyły się warsztaty tematyczne, których celem było zachowaniem bezpiczeństwa podczas realizacji działań ratowniczych na obszarach wodnych, w tym płynących, z wykorzystaniem sprzętu asekuracyjnego i podstawowego sprzętu ratowniczego oraz sprzętu pływającego.

W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

W kadrze warsztatów znaleźli się przedstawiciele Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, tj. st.asp. Jacek Gelert oraz mł.asp. Krzysztof Bartoszak.

 

zapraszamy do obejrzenia spotu http://www.tvp.pl/bydgoszcz

oraz galerii:

   

Zakończenie KS1/2013

W dniu 4 lipca 2013 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w asyście pocztu sztandarowego Szkoły Podoficerskiej odbyła się uroczystość zakończenia pierwszego  szkolenia podstawowego w zawodzie strażak, realizowanego zgodnie z nowym programem szkolenia jednoetapowego, zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w lutym 2013 roku.  Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało  84 słuchaczy. W uroczystości udział wzięli st. bryg. Marek Miś – Komendanta Szkoły Podoficerskiej, st. bryg. Tomasz Naczas – Z-ca Dyrektora Biura Szkolenia KG PSP, mł. bryg. Robert Sawosz – Z-ca Komendnata Szkoły, mł. bryg. Marceli Sobol – naczelnik Wydziału Organizacji Kształcenia, Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego KG oraz sekc. Jowita Fidler – Naczelnik Nadzoru Dydaktycznego KG.

Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionych słuchaczy:

- za uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce: Ratkowiak Łukasz,

- za wzorowe wypełnianie funkcji szefa kursu:  Molski Robert,

- za zaangażowanie w prace na rzecz szkoły: Cwojdziński Jarosław, Gołdyn Tomasz, Grucel Kamil, Kuderski Leszek, Misiura Damian, Pisarski Daniel, Sajdak Tomasz, Szachnowski Arkadiusz, Wasilewski Marcin, Ziembański Mateusz, Kwasigroch Marcin, Kozłowski Rafał, Hajduga Piotr.

Kadra kierownicza Szkoły oraz przedstawiciele Biura Szkolenia Komendy Głównej złożyli słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie zawodowej w Państwowej Straży Pożarnej.

Do życzeń dołącza się cała kadra zawodowa Szkoły Podoficerskiej.

 

mł. bryg. Andrzej Potrepko

Rzecznik Prasowy Szkoły Podoficerskiej PSP

 


   

Strażacy oddają krew

 

Akcja „Strażacy oddają krew” to już tradycja w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. Po raz kolejny odbyła się 8 lutego 2013 r. W ambulansie Regionalnej Stacji Krwiodawstwa, krew oddało ponad 60 słuchaczy kursów kwalifikacyjnych. Okazuje się, że strażacy nie tylko ratują życie podczas działań ratowniczych. Czynny udział w tego typu akcjach świadczy także o potrzebie pomagania ludziom w każdy możliwy sposób.

Strażak i honorowy krwiodawca – to brzmi dumnie.

 

mł. bryg. Andrzej Potrepko

Rzecznik Prasowy Szkoły Podoficerskiej PSP

 

 


   

Odznaczeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 26 października br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyła się uroczystość wręczenia przyznanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia Krzyż Zasługi  za Dzielność dla asp. Pawła Mohra, dowódcy zastępu JRG Szkoły Podoficerskiej. Wraz z asp. Mohrem, Medale za Dzielność odebrali również sekc. Kamil Trojanowski oraz sekc. Dariusz Żelaźkiewicz, którzy jako słuchacze  Szkolenia Uzupełniającego Strażaka pełnili służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Podoficerskiej. Odznaczenia wręczał Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki. W uroczystościach nadania odznaczeń uczestniczył również Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP.

W dniu 15 lutego 2012 roku podczas pożaru budynku w Bydgoszczy przy ul. Kowalskiego, asp. Mohr jako dowódca zastępu  wraz z wymienionymi strażakami wykazali się męstwem i odwagą, ratując życie mężczyzny, który został ewakuowany przez nich z płonącego mieszkania. To zdarzenie pokazało nie po raz pierwszy zresztą, że pełniąc służbę w podziale bojowym w tzw. zastępach „mieszanych” , w których dowódcą jest funkcjonariusz kadry Szkoły Podoficerskiej a ratownikami są słuchacze kursów „podoficerskich”  - można dokonywać rzeczy zasługujących na najwyższe uznanie. Warto przypomnieć przy tej okazji, że nie jest to pierwsze tak wysokie wyróżnienie dla strażaków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Podoficerskiej. W roku 2008 za szczególną ofiarność w ratowaniu życia ludzkiego podczas pożaru  budynku wielorodzinnego Prezydent RP odznaczył Krzyżem Zasługi  za Dzielność strażaków JRG Szkoły Podoficerskiej – ogn. Romana Gawrona oraz str. stażystę Zbigniewa Ragusa.

Komendant Szkoły Podoficerskiej oraz kadra Szkoły  składają odznaczonym gratulacje.

mł. bryg. Andrzej Potrepko

Rzecznik Prasowy SP PSP.

 


   

Strona 38 z 39