Aktualności

Zakończenie kursu KS 6/2019.

W dniu 25 października 2019r. w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy miało miejsce uroczyste zakończenie „Szkolenia podstawowego w zawodzie strażak” KS 6/2019. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 43 słuchaczy. Uroczystości przewodniczył  st. bryg. Jacek Antos –  Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, obecny był również mł. bryg. Piotr Bryzek – Naczelnik Wydziału Nauczania SP PSP oraz st. asp. Rafał Szafkowski – Kierownik Kursu KS 6/2019. Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy na wniosek Rady Pedagogicznej udzielił pochwałę:

 

Za wzorowe pełnienie funkcji szefa kursu:

- słuchacz Dawid Barbużyński

Za zaangażowanie w prace na rzecz Szkoły:

- słuchacz Robert Rakus

- słuchacz Maciej Gdaczyński

- słuchacz Paweł Deja

 

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy złożył słuchaczom szkolenia KS 6/2019 gratulacje, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

   

Nagrody od Komendanta Głównego PSP.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Komendant Główny PSP za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, w szczególności za zaangażowanie w działalność pedagogiczną i wychowawczą w Szkole Podoficerskiej PSP  przyznał nagrody pieniężne: bryg. Dariuszowi Jabłońskiemu oraz mł. asp. Łukaszowi Choderze. Komendant Główny PSP przychylił się do wniosku Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP o zwiększenie środków finansowych, z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się pracowników cywilnych, w związku z czym uhonorowano w ten sposób p. Beatę Metel. Ponadto, Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy za szczególne zaangażowanie w realizację procesu dydaktycznego przyznał nagrodę pieniężną mł. bryg. Piotrowi Bryzkowi.

   

Zakończenie kursu SIOP 2/2019 i SIOP 3/2019.

W dniach 16.09. – 20.09. i 07.10. – 11.10. w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy realizowane były „Szkolenia Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej”. Przedmiotowe szkolenia ukończyło odpowiednio 22 i 19 osób.

   

Zakończenie kursu SIOPA 5/2019.

W dniach 7 – 9 października w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy zrealizowano „Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej - aktualizacja”. Przedmiotowe szkolenie ukończyło 12 osób.


   

Ćwiczenia Kompanii Szkolnej Bydgoszcz COO 2019.

W dniach 8 – 9 października na terenie Ośrodka Szkoleniowego w Tylnej Górze odbyły się ćwiczenia dla osób funkcyjnych Kompanii Szkolnej „Bydgoszcz”, wchodzącej w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP. Podczas ćwiczeń realizowano zadania polegające na zbudowaniu miasteczka namiotowego, stanowiącego wyposażenie zestawu kontenerowego, przepompowywaniu wody za pomocą pompy wysokiej wydajności oraz doskonalono technikę jazdy quadem i obsługę drona.

   

Strona 4 z 41