Aktualności

Zakończenie kursu KS 4/2017

W dniu 3 listopada 2017 roku w Szkole Podoficerskiej PSP odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 4/2017.  Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 40 słuchaczy.

Czytaj więcej...

   

Nagrody Komendanta Głównego PSP

W dniu 7 listopada 2017 roku podczas zmiany służby w Szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 16 funkcjonariuszy Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy zostało uhonorowanych nagrodami pieniężnymi Komendanta Głównego PSP. Nagrodę pieniężną otrzymali funkcjonariusze za wyróżniającą się postawę podczas prowadzonych działań ratowniczych związanych z przejściem nawałnicy, która przeszła przez  terytorium naszego kraju w sierpniu 2017r.

Czytaj więcej...

   

Dyspozycja COO - Stankowo

W dniach od 31 październik do 1 listopada 2017 do działań w umacnianiu i podniesieniu korony wału w miejscowości Stankowo (gmina Markusy) zostało zadysponowanych 43 słuchaczy i 3 osoby funkcyjne ze Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy w ramach centralnego odwodu operacyjnego.  Działania ich polegały układaniu worków z piaskiem w miejscach w których wały zaczęły przesiąkać.

Czytaj więcej...

   

I Ogólnopolskie forum obronności

W dniach 21 i 22 października 2017r. odbyło się I Ogólnopolskie forum obronności „Bezpieczeństwo i tolerancja”, którego organizatorami byli członkowie Koła LOK „8”Solec Kujawski działającym przy Liga Obrony Kraju Kujawsko-pomorska Organizacja im. Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...

   

Uroczyste ślubowanie strażaków

W dniu 24 października br. odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych strażaków do Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy tj. str. Lukasz Nabiałowski, str. Krzysztof Olkowski, str. Rafał Krojniak.

Czytaj więcej...

   

Strona 25 z 38