Bezgotówkowy zakup paliw płynnych - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Podstawowe szczegóły

Kontakt:
-brygadier Mariusz Czapla - tel. (0-52) 349-84-19, w dni powszednie w godz. 7:30 do godz.15:30 w sprawach proceduralnych.
-mł. bryg. Sroka Dariusz - tel. (0-52) 349-84-80, w dni powszednie w godz. 7:30 do godz.15:30 w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia

Szczegóły ogłoszenia

Dodane:2017-05-05