Półrocze w liczbach:

Stan na dzień 28.06.2019r.

 

 

 

 

 

 

 

  1. Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak.

Lp.

Liczba zakończonych KS

Liczba absolwentów KS

PSP

JOP

Ogółem

 

1

8/2018 KS

35

6

41

 

2

9/2018 KS

38

4

42

 

3

10/2018 KS

36

6

42

 

4

11/2018 KS

37

5

42

 

5

12/2018 KS

35

6

41

 

OGÓŁEM

5

181

27

208

 

  1. Pozostałe szkolenia.

Lp.

Rodzaj szkolenia

Liczba szkoleń

Liczba absolwentów

1

GPW – Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych

1

9

2

SSH – Szkolenie z zakresu obsługi sonarów do celów poszukiwawczych

2

32

3

KPP – kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

2

24

4

KPPE – egzamin recertyfikacyjny w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

1

12

5

SIOP - Szkolenie inspektorów ochrony ppoż.

1

22

6

SIOPA - Szkolenie inspektorów ochrony ppoż. – aktualizacja

3

112

7

Szkolenie z zakresu doskonalenia zawodowego dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych w PSP

70

413

8

Szkolenie podstawowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) i starostów woj. łódzkiego

1

61

9

Warsztaty tematyczne pt. „Samoratownictwo oraz ratownictwo na lodzie”

1

23

10

Warsztaty tematyczne pt. „Doskonalenie samoratownictwa oraz ratownictwa na lodzie”

1

21

11

Warsztaty metodyczno-tematyczne pt. „Ratownictwo na obszarach wodnych realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym”

1

22

12

Warsztaty metodyczno-tematyczne pt. „Doskonalenie ratownictwa na obszarach wodnych realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym”

1

18

OGÓŁEM

85

769

  1. Interwencje JRG SP PSP (od 01.01.2019. do 28.06.2019. g. 10.00)

 

 

Pożary – 130

Miejscowe zagrożenia -171

Fałszywe – 22