Zakończenie kursu KS 12/2018

Zakończenie kursu KS 12/2018

W dniu 28 czerwca 2019 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia „Szkolenia podstawowego w zawodzie strażak” KS12/2018. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 41 słuchaczy. W uroczystości udział wzięli: bryg. Robert Sawosz Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP, kpt. Jadwiga Andrzejewska – Kierownik Kursu KS12/2018. Podczas uroczystości Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, udzielił pochwałę:

Za wzorowe pełnienie funkcji szefa kursu:

- słuchacz Sebastian Kowalski.

Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie w Państwowej Straży Pożarnej.