Szkolenie inspektorów ochrony p.poż.

W dniach 17-19.06.2019r. w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy zrealizowano „Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej – aktualizacja” Przedmiotowe szkolenie ukończyło 13 osób.