Nagrody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla pracowników cywilnych.

W dniu 20 maja 2019 roku na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której Komendant Szkoły st. bryg. Jacek Antos wraz ze swoim zastępcą bryg. Robertem Sawoszem wręczył nagrody pieniężne dla 16-stu pracowników cywilnych.

Komendant Szkoły poinformował, że gen.  brygadier Leszek Suski - Komendant Główny PSP po raz kolejny w dowód uznania, dla wyróżniających się pracowników cywilnych przychylił się do wniosku o zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na nagrody za trud włożony w wykonywanie zadań służbowych oraz podniesienie wydajności i jakości pracy.

W czasie tak miłych okoliczności z ust Komendanta st. bryg. Jacka Antosa padło wiele ciepłych i serdecznych słów uznania doceniających pracę oraz zaangażowanie w wykonywaniu codziennych zadań mających wpływ na rozwój i odpowiednie funkcjonowanie Szkoły Podoficerskiej PSP.

Docenienie pracowników cywilnych naszej Szkoły jest dla nas nie tylko wyróżnieniem, ale także motywacją do dalszej wytężonej pracy.