Zakończenie kursu KS 10/2018

W dniu 10 kwietnia2019 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyła się uroczystość zakończenia „Szkolenia podstawowego w zawodzie strażak” KS 10/2018. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 42 słuchaczy. W uroczystości udział wzięli: st.bryg. Jacek Antos  - Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP, mł. bryg. Piotr Bryzek - Naczelnik Wydziału Nauczania. Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionych słuchaczy.

 

Za wzorowe pełnienie obowiązków szefa kursu:

- słuchacz Daniel Baj-  szef kursu KS 10/2018

Za bardzo dobre wyniki w nauce:

- słuchacz Łukasz Przydworski

Za zaangażowanie na rzecz Szkoły:

- słuchacz Krystian Gałuszka,

- słuchacz Albert Chwedoruk,

- słuchacz Sebastian Janczura,

- słuchacz Michał Szczerba,

- słuchacz Mateusz Górski,

- słuchacz Marcin Bogaczyk,

- słuchacz Dariusz Szczepaniak,

- słuchacz Przemysław Kowalski,

- słuchacz Mateusz Wacławczyk,

- słuchacz Tomasz Ligocki,

- słuchacz Krzysztof Wojtyczko,

- słuchacz Patryk Hanuschik

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie w Państwowej Straży Pożarnej.