Zakończenie kursu KS 7/2018

W dniu 28 grudnia 2018 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 7/2018. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 42 słuchaczy. W uroczystości udział wzięli: bryg. Sławomir Dylewski Z-ca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP, mł. bryg. Dariusz Jabłoński Z-ca Naczelnika Wydziału Nauczania,  st. asp. Piotr Frischke - Kierownik Kursu KS 7/2018. Podczas uroczystości Z-ca Komendanta Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionych słuchaczy.

Za wzorowe pełnienie obowiązków szefa kursu:

- słuchacz Marcin Żuk -  szef kursu KS 7/2018

Za zaangażowanie na rzecz Szkoły:

- słuchacz Anna Bartyzel

- słuchacz Mateusz Belkiewicz

- słuchacz Cezary Dymek

- słuchacz Damian Łączek

- słuchacz Damian Marszałek

- słuchacz Remigiusz Nocoń

- słuchacz Dominik Wielgosz

 

Z-ca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie w Państwowej Straży Pożarnej.