Wigilia 2018 w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy

24.12.2018r. w szkolnej stołówce odbyła się uroczysta wieczerza wigilijna dla słuchaczy i funkcjonariuszy, którzy tego dnia pełnili służby wewnętrzne, służby w jednostce ratowniczo-gaśniczej oraz w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP.

Aby w ten szczególny czas przełamać się opłatkiem z tymi, którzy nie mogli jechać do domu na Wigilię pojawili się przedstawiciele kierownictwa oraz kadry Szkoły : Z-ca Komendanta Szkoły bryg. Robert Sawosz, będący w służbie tego dnia Nieetatowy Oficer Dyżurny sekc. Hubert Chudański oraz zmiana służbowa nr III JRG.

Nad duchową aurą czuwał kapelan – ks. Roman Michalski, który wszystkim zgromadzonym udzielił świątecznego błogosławieństwa.