Nagrody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla pracowników cywilnych i funkcjonariuszy Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy

 

W dniu 21 grudnia 2018 roku na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której Komendant Szkoły st. bryg. Jacek Antos wraz ze swoimi zastępcami - bryg. Sławomirem Dylewskim i bryg. Robertem Sawoszem wręczył nagrody pieniężne dla 18-stu pracowników cywilnych oraz 2 funkcjonariuszy naszej Szkoły.

 

Komendant Szkoły poinformował, że gen.  brygadier Leszek Suski - Komendant Główny PSP po raz kolejny w dowód uznania, dla wyróżniających się pracowników cywilnych przychylił się do wniosku o zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na nagrody za trud włożony w wykonywanie zadań służbowych oraz podniesienie wydajności i jakości pracy.

W czasie tak miłych okoliczności z ust Komendanta st. bryg. Jacka Antosa padło wiele ciepłych i serdecznych słów uznania doceniajacych pracę oraz zaangażowanie w wykonywaniu codziennych zadań mających wpływ na rozwój i odpowiednie funkcjonowanie Szkoły Podoficerskiej PSP.

Ponadto w przemówieniu st. bryg. Jacek Antos przekazał od gen. brygadiera Leszeka Suskiego - Komendanta Głównego PSP również wiele ciepłych, serdecznych słów uznania i podziękowania za zaangażowanie wszystkich osób zatrudnionych i pełniących służbę w SP PSP, a także życzenia świąteczne i noworoczne dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych naszej Szkoły.

Docenienie pracowników cywilnych naszej Szkoły jest dla nas nie tylko wyróżnieniem, ale także motywacją do dalszej wytężonej pracy.