Zakończenie kursu KS 5 i KS 6/2018

W dniu 6 grudnia 2018 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 5/2018 i KS 6/2018. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 59 słuchaczy. W uroczystości udział wzięli: st. bryg. Jacek Antos Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP, mł. bryg. Piotr Bryzek Naczelnik Wydziału Nauczania, 
kpt. Magdalena Jaźwińska–Kierownik Kursu KS 5/2018 oraz kpt. Bartłomiej Karłowski - Kierownik Kursu KS 6/2018. Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionych słuchaczy.

Za wzorowe pełnienie obowiązków szefa kursu:

-  słuchacz Patryk Perlejewski – szef kursu KS 5/2018

- słuchacz Adrian Węgrzyński – szef kursu KS 6/2018.

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie w Państwowej Straży Pożarnej.