Zakończenie kursu KS 4/2018

W dniu 13 listopada 2018 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 4/2018. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 42 słuchaczy. W uroczystości udział wzięli: st. bryg. Jacek Antos Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP, mł. bryg. Piotr Bryzek Naczelnik Wydziału Nauczania oraz bryg. Janusz Piskorz–Kierownik Kursu KS 4/2018. Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionych słuchaczy.

1. Za wzorowe pełnienie obowiązków szefa kursu:

-  słuchacz Łukasz Maj.

2. Za bardzo dobre wyniki w nauce:

- słuchacz Piotr Jędrol,

- słuchacz Dobrosława Żelichowska,

- słuchacz Przemysław Staniszewski,

- słuchacz Krzysztof Trocha,

- słuchacz Filip Stachyra.

3. Za zaangażowanie w przygotowaniu Kompani KS4/2018 do centralnych uroczystości z okazji Dnia Strażaka:

- słuchacz Krzysztof Trocha.

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie w Państwowej Straży Pożarnej.

Dane kontaktowe:

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

ul. Glinki 86 tel. 85-861 Bydgoszcz
centrala: 52 349-84-00
fax: 52 375-30-77

mail: sppspbydgoszcz@straz.gov.pl

Znajdź nas również na:

FacebookGoogleTwitterYoutube