Organizacja doskonalenia zawodowego wojewódzkich koordynatorów ratownictwa wodnego i dowódców grup specjalistycznych SGRW-N

W dniach 16-18.10.2018r. w Ośrodku Szkoleniowym w Tylnej Górze, Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyły się „Warsztaty z ratownictwa wodno-nurkowego”, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej.

Przedsięwzięcie zorganizowano na podstawie „Zasad organizacji doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej”, zatwierdzonych przez Komendanta Głównego PSP.

W ramach przydzielonej Szkole Podoficerskiej PSP dziedziny ratownictwa wodnego przeprowadzona forma doskonalenia zawodowego adresowana była dla koordynatorów i dowódców grup SGRW-N z terenu całego kraju. W trakcie warsztatów wykłady wygłosili m.in. dr hab. Med. Piotr Siermontowski prof. AMW oraz dr hab. inż. Adam Olejnik prof. AMW. Wzbogaceniem wiadomości teoretycznych były pokazy zastosowania przewoźnej komory dekompresyjnej oraz prowadzenia poszukiwań podwodnych przy użyciu bezzałogowego pojazdu podwodnego.

Warsztaty podsumował i wręczył uczestnikom zaświadczenia Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy st.bryg. Jacek Antos oraz Z-ca Komendanta bryg. Robert Sawosz.

W warsztatach udział wzięły  63 osoby.

opracował: mł.bryg. Piotr Bryzek