Zakończenie kursu KS 1/2018

W dniu 06 sierpnia 2018 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 1/2018. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 44 słuchaczy.

W uroczystości udział wzięli: st. bryg. Jacek Antos Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP, mł. bryg. Piotr Bryzek Naczelnik Wydziału Nauczania oraz mł. asp. Łukasz Chodera– Kierownik Kursu KS 1/2018.

Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionych słuchaczy.

1. Za wzorowe pełnienie obowiązków szefa kursu:

-  słuchacz Wojciech Szawkało.

2. Za bardzo dobre wyniki w nauce:

- słuchacz Paweł Weisbrot

3. Za wkład pracy na rzecz szkoły

- słuchacz Piotr Kapusta

- słuchacz Sebastian Woźniak

- słuchacz Marek Cichowicz

- słuchacz Arkadiusz Bieniewicz

- słuchacz Piotr Szczodrowski

- słuchacz Wojciech Szawkało

- słuchacz Tomasz Walkiewicz

- słuchacz Jacek Grzegorczyk

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie w Państwowej Straży Pożarnej.