Zakończenie kursu KS 2/2018

W dniu 05 września 2018 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 2/2018. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 40 słuchaczy.

W uroczystości udział wzięli: bryg. Sławomir Dylewski Zastępca Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP, mł. bryg. Piotr Bryzek Naczelnik Wydziału Nauczania oraz st. sekc. Tomasz Lewandowski – Kierownika Kursu KS 2/2018.

Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionych słuchaczy.

1. Za wzorowe pełnienie obowiązków szefa kursu:

-  słuchacz Pykacz Maciej.

2. Za wkład pracy na rzecz szkoły:

- słuchacz Czapnik Michał

- słuchacz Bogacz Konrad

- słuchacz Grela Kamil.

Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie w Państwowej Straży Pożarnej.