„Ku pamięci”

W wieloletniej historii naszego kraju, lasy niejednokrotnie były niemymi świadkami zdarzeń podniosłych, niecodziennych i tragicznych.  O jednych wiemy już wiele, o kolejnych dowiadujemy się dopiero teraz. Inne owiane są ciągle tajemnicą, lub wyjaśnione w niewielkim stopniu. Miejsca tych zdarzeń często upamiętniane są pomnikami, czy tablicami na kamieniach.

Takim miejscem jest fragment lasu w oddziale 37 leśnictwa Bielice. Od kilkudziesięciu lat stoi tam pomnik upamiętniający 51 bydgoszczan zamordowanych przez hitlerowców na początku okupacji. Niestety na pomniku widać już było upływ czasu. Dlatego Nadleśnictwo Bydgoszcz postanowiło go odnowić.
Z pomocą przyszła Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza ze Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, która oczyściła pomnik z wieloletnich naleciałości, a współpracujący z nadleśnictwem Zakład Usług Leśnych pomalował pomnik i otaczający go płotek.

Na zdjęciu stoją od lewej:

- Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP bryg. Robert Sawosz,

- Nadleśniczy Nadleśnictwa Bydgoszcz Pan Jacek Krzyżanowski,

- Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP st. bryg. Jacek Antos,

- Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Bydgoszcz Pan Andrzej Białkowski,

- Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Podoficerskiej PSP mł. bryg. Piotr Napiontek,

- Leśniczy leśnictwa Bielice Pan Marek Zmitrowicz.