Zakończenie kursu KS 14/2017

W dniu 4 lipca 2018 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 14/2017. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 41 słuchaczy.

W uroczystości udział wzięli: st. bryg. Jacek Antos Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP,  bryg. Dariusz Kołodziejski - Kierownik Kursu KS 14/2017. Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionych słuchaczy.

1. Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce

-  Paweł Gurgul

2. Za pracę na rzecz szkoły

- Michał Prusowski, Bartłomiej Ślęczkowski, Michał Masalski

3. Za wzorowe pełnienie obowiązków szefa kursu

- Maciej Rybarczyk

4. Za godną postawę oraz narażenie własnego życia w czasie wolnym od służby podczas udzielania pomocy tonącym osobom, a także gaszenia płonącego pojazdu

- Krzysztof Lewiński, Daniel Skowronek, Tomasz Dunaj, Andrzej Klukowicz, Mateusz Gryncewicz, Mateusz Kuciński, Norbert Ptaszyński.

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie zawodowej w Państwowej Straży Pożarnej oraz w Jednostkach Ochrony Przeciwpożarowej.