Nagrody Komendanta Głównego PSP

W dniu 7 listopada 2017 roku podczas zmiany służby w Szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 16 funkcjonariuszy Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy zostało uhonorowanych nagrodami pieniężnymi Komendanta Głównego PSP. Nagrodę pieniężną otrzymali funkcjonariusze za wyróżniającą się postawę podczas prowadzonych działań ratowniczych związanych z przejściem nawałnicy, która przeszła przez  terytorium naszego kraju w sierpniu 2017r.

Decyzje o przyznaniu nagrody wyróżnieni strażacy odebrali z rąk p.o. Komendanta Szkoły st. bryg. Jacka Antosa w dniu 07 listopada 2017r.