Apel z okazji Dnia Strażaka w Szkole Podoficerskiej PSP 2017

W dniu 10 czerwca odbył się uroczysty Apel z okazji obchodów Dnia Strażaka oraz jubileuszu 25 - lecia Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

 

Uroczystość poprzedzona została mszą polową poprowadzona przez Kapelana st. bryg. w st. spocz. Księdza Zenona Rutkowskiego.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, kadra Szkoły oraz emeryci.

Obchody Dnia Strażaka zaszczycili swoją obecnością między innymi: przedstawiciele Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w osobach: Zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego, Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego st. bryg. mgr Paweł Frątczak, Zastępca Dyrektora Biura Kontroli, Skargi i Wniosków st. bryg. mgr inż. Sławomir Dzielnicki, Zastępca Dyrektora Biura Szkolenia st. bryg. mgr inż. Tomasz Naczas, st. bryg. mgr inż. Wojciech Strączek, Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzki st. bryg. Artur Przybylski, z ramienia Wojewody Kujawsko–Pomorskiego Katarzyna Błądek Mikołajczak, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jan Szopiński oraz przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych.

Podczas Apelu zostały wręczone wyróżniającym się strażakom odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe jak również dyplomy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

„Medalem srebrnym za długoletnia służbę” odznaczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej osoby: kpt. Muża Alfred, asp. sztab. Dolata Mariusz i st. asp. Szafkowski Rafał.

„Medalem brązowym za długoletnią służbę” odznaczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mł. bryg. Mazurkiewicza Marcina.

Złoty znak związku OSP RP bryg. Sawosz Robert.

Odznaczenia te zostaną wręczone w późniejszym terminie z uwagi na nieobecność osoby do tego uprawnionej.

Srebrna odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” zostali wyróżnieni postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych bryg. Sawosz Robert i asp. sztabowy w st. spocz. Tobolski Sławomir.

Brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” zostali wyróżnieni postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych mł. bryg. Pieczek Tomasz, st. asp. Włodarczyk Krzysztof, asp. Pobłocki Sebastian, asp. Briegmann Marcin, Drygalski Tomasz i Kuczawski Ryszard.

Złoty medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: mł. bryg. Mazurkiewicz Marcin, kpt. Plak Waldemar,st.asp. Smoliński Robert,st.asp. Włodarczyk Krzysztof, st. ogn. Walczak Ireneusz.

Srebrny medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: st. kpt. Trojanowski Radosław, st. kpt. Jakubowski Ireneusz, mł. kpt. Leliwa Piotr i asp. Briegmann Marcin.

Brązowy medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: kpt. Kowalski Marcin, kpt. Leszczyńska Alicja, mł. kpt. Jeżwińska Magdalena, asp. Kozłowski Przemysław, mł.asp. Briegman Marcin, mł.asp. Kosmalski Rafał, Knop Anna i Pawlikowska Teresa.

W korpusie oficerskim do stopnia bryg. awansowany został mł. bryg. Jabłoński Dariusz, mł. bryg. Kołodziejski Dariusz i mł. bryg. Piskorz Janusz, do stopnia mł. bryg. awansowali st. kpt. Mazurkiewicz Marcin i st. kpt Napiontek Piotr, do stopnia kapitana awansowany został mł. kpt. Cieślak Damian, mł. kpt Leszczyńska Alicja, mł. kpt. Plak Waldemar, mł. kpt. Stachowicz Dariusz..

W korpusie aspiranckim do stopnia asp. sztab. awansował st.asp. Mohr Paweł, do stopnia st.asp. awansowali asp. Idziak Piotr, asp. Włodarczyk Krzysztof, do stopnia asp. awansowani zostali mł.asp. Briegmann Marcin, mł. asp. Dudek Paweł, mł.asp. Jańczak Arkadiusz i mł.asp Ragus Zbigniew.

W korpusie podoficerskim do stopnia st. sekc. awansował sekc. Talpa Błażej, do stopnia sekc. awansował st. str. Chudański  Hubert, do stopnia st. str. awansowali str. Gelios Maciej, str. Jąkała Justyna, str. Sikora Karol i str. Zalewski Grzegorz.

Nagrodę pieniężną za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych otrzymał bryg. Dylewski Sławomir.

Dyplomem za „Zaangażowanie i wkład pracy w procesie kształcenia podczas wieloletniej służby” zostali wyróżnieni przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Czapla Mariusz i mł. bryg. Napiontek Piotr.

Wszystkim odznaczonym oraz awansowanym Komendant Szkoły Podoficerskiej oraz koledzy składają serdeczne gratulacje.