Zakończenie kursu KS 10/2016

W dniu 23 lutego 2017 roku w Szkole Podoficerskiej PSP odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 10/2016, realizowanego zgodnie
z programem szkolenia jednoetapowego, zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w lutym 2013 roku.

Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 28 słuchaczy. W uroczystości udział wzięli   st. bryg. mgr inż. Marek Miś- Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP,  bryg. Robert Sawosz – Z-ca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP oraz mł. kpt. Magdalena Jaźwińska - Kierownik Kursu KS 10/2016. Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionego słuchacza:

za wzorowe wypełnianie funkcji szefa kursu:

- Świdlicki Piotr

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie zawodowej w Państwowej Straży Pożarnej oraz w Jednostkach Ochrony Przeciwpożarowej.