Zakończenie kursu KS 10/2016

W dniu 23 lutego 2017 roku w Szkole Podoficerskiej PSP odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 10/2016, realizowanego zgodnie
z programem szkolenia jednoetapowego, zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w lutym 2013 roku.

Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 28 słuchaczy. W uroczystości udział wzięli   st. bryg. mgr inż. Marek Miś- Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP,  bryg. Robert Sawosz – Z-ca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP oraz mł. kpt. Magdalena Jaźwińska - Kierownik Kursu KS 10/2016. Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionego słuchacza:

za wzorowe wypełnianie funkcji szefa kursu:

- Świdlicki Piotr

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie zawodowej w Państwowej Straży Pożarnej oraz w Jednostkach Ochrony Przeciwpożarowej.

 

Dane kontaktowe:

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

ul. Glinki 86 tel. 85-861 Bydgoszcz
centrala: 52 349-84-00
fax: 52 375-30-77

mail: sppspbydgoszcz@straz.gov.pl

Znajdź nas również na:

FacebookGoogleTwitterYoutube