Zakończenie kursu KS 9/2016

W dniu 26 stycznia 2017 roku w Szkole Podoficerskiej PSP odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 9/2016, realizowanego zgodnie
z programem szkolenia jednoetapowego, zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w lutym 2013 roku.

 

 

Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 41 słuchaczy. W uroczystości udział wzięli     bryg. Robert Sawosz – Z-ca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP, st. kpt. Piotr Bryzek - Naczelnik Wydziału Nauczania SP PSP oraz mł. kpt. Dariusz Stachowicz - Kierownik Kursu KS 9/2016. Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionych słuchaczy:

za wzorowe wypełnianie funkcji szefa kursu:

- Bińczyk Michał

oraz za zaangażowanie w prace na rzecz Szkoły:

- Jaworowski Michał

- Małachowski Bartosz

- Paczoska Michał

- Słotwiński Jakub

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie zawodowej w Państwowej Straży Pożarnej oraz w Jednostkach Ochrony Przeciwpożarowej.