Zakończenie kursu KS 8/2016

W dniu 21 grudnia 2016r. zakończyło się szkolenie podstawowe w zawodzie strażak, rozpoczęte w dniu 8 sierpnia 2016r.

 

W uroczystości wzięli udział: bryg. Robert Sawosz, z-ca Komendanta SP PSP, st. kpt. Marcin Mazurkiewicz, kierownik kursu. Za wzorowe wypełnianie obowiązków szefa kursu  wyróżniony listem pochwalnym od Komendanta Szkoły został  str. Marcin Żmuda, oraz za zaangażowanie na rzecz Szkoły str. Gałosz Łukasz, str. Kasperczyk Andrzej, str. Kurc Łukasz, str. Urban Wojciech, str. Waleryk  Adam. Szkolenie ukończyło 50 absolwentów.