Zakończenie kursu SUS 5/2016

W dniu 2 grudnia 2016r. zakończyło się szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej, rozpoczęte w dniu 5 września 2016r.

 

W uroczystości wzięli udział: bryg. Robert Sawosz, z-ca Komendanta SP PSP, st. kpt. Piotr Bryzek, Naczelnik WN SP PSP, mł. bryg. Dariusz Kołodziejski, kierownik kursu. Za wzorowe wypełnianie obowiązków szefa kursu  wyróżniony listem pochwalnym od Komendanta Szkoły został  st. str. Paweł Oleszczak.