Zakończenie kursu KS 6/2016

W dniu 04 października 2016 roku w Szkole Podoficerskiej PSP odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 6/2016, realizowanego zgodnie z programem szkolenia jednoetapowego, zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w lutym 2013 roku.

W uroczystości udział wzięli: bryg. Robert Sawosz – Z-ca Komendnata Szkoły, st.ktp. Piotr Bryzek - Naczelnik Wydziału Nauczania, mł.bryg. Tomasz Pieczek - Kierownik KS 6/2016.

Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 28 słuchaczy.

Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionych słuchaczy:

- za wzorowe wypełnianie funkcji szefa kursu: słuchacz Rafał Łodyga,

- za wzorową postawę: słuchacz Piotr Morawski.

Dane kontaktowe:

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

ul. Glinki 86 tel. 85-861 Bydgoszcz
centrala: 52 349-84-00
fax: 52 375-30-77

mail: sppspbydgoszcz@straz.gov.pl

Znajdź nas również na:

FacebookGoogleTwitterYoutube