Zakończenie KS 8/2015 i KS 9/2015

Zakończenie kursu KS 8/2015 i KS 9/2015

 

 

W dniu 4 lutego 2016 roku w Szkole Podoficerskiej PSP odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 8/2015 i KS 9/2015, realizowanego zgodnie
z programem szkolenia jednoetapowego, zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w lutym 2013 roku.  Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało  77 słuchaczy- 39 (KS 8)
i 38 (KS 9). W uroczystości udział wzięli st. bryg. Marek Miś – Komendant Szkoły Podoficerskiej, bryg. Robert Sawosz – Z-ca Komendnata Szkoły. Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionych słuchaczy:

za wzorowe wypełnianie funkcji szefa kursu:

- Dywal Krzysztof KS 8/2015

- Kląskała Marcin KS 9/2015

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie zawodowej w Państwowej Straży Pożarnej.


KS 8/2015


KS 9/2015


Dane kontaktowe:

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

ul. Glinki 86 tel. 85-861 Bydgoszcz
centrala: 52 349-84-00
fax: 52 375-30-77

mail: sppspbydgoszcz@straz.gov.pl

Znajdź nas również na:

FacebookGoogleTwitterYoutube